Doventolk opleiding

Doventolk opleiding
Doventolk of dove tolk?

De woorden lijken zo erg op elkaar, dat je zou denken dat er amper verschil is. Maar niets is minder waar. Het één is een woord en het ander niet.

Wat is een doventolk? Het zal je verbazen, maar dit is helemaal niets.  Een voorbeeldje, je vertaald Nederlands naar het Engels. Dat betekent dat je een tolk Engels zou geen, en geen Engelsentolk. Want we tolken de taal en immers niet de inwoners van een land. En om deze reden klopt de term DOVENTOLK dus niet. De taal is Gebarentaal, dus ben ik opgeleid tot tolk Nederlandse Gebarentaal. Desondanks wordt de term in de volksmond veel gebruikt. Dus zegt het voort! Doventolk? Wat is dat?

Wat is dan een dove tolk? Een dove tolk is inderdaad een tolk wie doof is. En hoe werkt dit dan? Gebarentaal is niet universeel, zo kan het voorkomen dat een anderstalige dove communiceert in zijn eigen gebarentaal. Een gebarentolk kan gesproken taal vertalen naar de Nederlandse Gebarentaal en een dove relaytolk kan dit omzetten naar zuiver visuele gebarentaal. Zie hier een filmpje: (289) How a language can limit your access to a community: Dennis Hoogeveen at TEDxRoermond – YouTube

Dus wat is mijn beroep? Geen doventolk of dove tolk, ik ben een tolk Nederlandse gebarentaal.

Als je het mij vraagt, zo zeg ik als specialist in doventolk opleiding, zou iedereen gebarentaal Nederlands enigszins onder de knie moeten krijgen. Ik heb vanuit mijn studie heel veel verschillende plekken gezien en hebt ervaren dat communicatie niet voor iedereen iets vanzelfsprekends is.

Ik wil inspireren en een verbindende factor zijn

Graag wil ik als specialist in een doventolk opleiding iedereen inspireren om zich te verdiepen in de gebarentaal. Ik zou graag de bindende factor zijn en het voor iedereen mogelijk maken om op een breder vlak te communiceren. Het maakt de wereld zoveel groter en je bewijst er heel erg veel mensen een dienst mee. Want nogmaals; communiceren is niet voor iedereen iets wat vanzelfsprekend is. 

Doventolk opleiding

Het algemene gebarensysteem wordt overigens niet als echte taal beschouwd

Wat ik je in het kader van een doventolk opleiding aan kan bieden is het gebruik van de Nederlandse gebarentaal. Het is goed te weten dat het algemene gebarensysteem niet beschouwd wordt als een echte taal. Dat is anders voor de Nederlandse gebarentaal overigens. Wat ik je leer is het ondersteunen van de Nederlandse taal met gebaren en structuren om zo de taal visueel te maken. Nederland heeft een eigen gebarentaal dus en eigen grammaticale regels. Bij de gebarentaal maak je altijd gebruik van de handen en de ogen. Het zijn zaken die ik je als specialist in de doventolk opleiding prima kan leren.

De doventolk opleiding is voor echt iedereen prima te volgen

Binnen de Nederlandse gebarentaal is er sprake van vier verschillende kanalen die gebruikt worden. Bij het werk als tolk maak je gebruik van mimiek en natuurlijk ook lichaamshouding. Datzelfde geldt voor bepaalde hoofdbewegingen. Gebarentaal is van en voor iedereen. Iedereen kan het prima leren!

Gebarentaal is zeker niet iets voor alleen mensen die doof zijn

De gebarentaal is geen universele taal overigens. Er zijn over de wereld zeker honderd verschillende gebarentalen. Het is overigens beslist niet zo dat de gebarentaal iets is voor alleen dove mensen. Integendeel zelfs. Gebarentaal wordt namelijk ook toegepast door bijvoorbeeld horende ouders van dove kinderen, horende kinderen van dove ouders, professionals en tolken en meer mensen die iets hebben met de dovengemeenschap. Als specialist in de doventolk opleiding hoop ik ook jou te begroeten. Ik help je graag met het leren van de basis gebaren. Het maakt communiceren zoveel gemakkelijker en de wereld weer een beetje groter. En dat geldt voor iedereen.

Rachelle Paays