Gebarentaal Nederlands

Gebarentaal Nederlands

Ja, gebarentaal Nederlands kan gerust een specialisme van mij genoemd worden. Behalve dat ben ik tolk gebarentaal en bied ik een doventolk opleiding. Ik wil met mijn diensten iedereen inspireren om op welke wijze dan ook met elkaar te communiceren. En dat is bepaald niet voor iedereen iets vanzelfsprekends.

Ik hoop een bindende factor te kunnen zijn

Mijn doel als specialist in gebarentaal Nederlands is eigenlijk om zoveel mogelijk mensen te voorzien van de bass van de gebaren. Op die manier hoop ik in dat opzicht een bindende factor te kunnen zijn. Wat ik doe als specialist in gebarentaal is het gesprek Nederlandse woord ondersteunen met gebaren. Ik kan bepaalde structuren visueel maken met bepaalde gebaren en met grammaticale elementen uit de Nederlandse gebarentaal.

Ik maak onder meer gebruik van de handen en de ogen

Het gebarensysteem zoals dat er is, geldt overigens niet als een echte taal. De gebarentaal Nederlands wordt wel als zodanig beschouwd. Ik werk met de Nederlandse gebaren en de eigen geldende grammaticale regels. Daarbij maak ik gebruik van onder meer de handen en de ogen. Als het gaat om gebarentaal wordt er gebruikgemaakt van vier verschillende kanalen om goed met elkaar te kunnen communiceren.

Mimiek lichaamshouding en hoofdbewegingen zijn belangrijk bij gebarentaal Nederlands

Bij gebarentaal Nederlands is het gebruik van mimiek en lichaamshouding ontzettend belangrijk. Dat geldt eveneens voor de hoofdbewegingen die je bij gebarentaal gebruikt. Zoals gesteld ben ik van mening dat iedereen de basis van de gebaren in het Nederlands zou moeten beheersen. Het maakt het namelijk mogelijk om met iedereen te kunnen communiceren, en dat is het doel dat ik met mijn opleidingen dan ook nadrukkelijk nastreef. Gebarentaal is iets waarvan iedereen gebruik kan maken. En in mijn beleving als tolk gebarentaal dus eigenlijk gebruik zou moeten kunnen maken. Ik kan je als docent helpen. Het maakt communiceren zoveel gemakkelijker. De wereld wordt er nog groter door.

Gebarentaal is geen universele taal, er zijn honderden verschillende gebarentalen
Het is goed te weten dat de gebarentaal geen universele taal is. Er zijn wereldwijd namelijk wel meer dan honderd verschillende gebarentalen die gebruikt worden. Gebarentaal is overigens niet alleen iets voor dove mensen zelf. Integendeel zelfs. De gebarentaal wordt ook toegepast door horende ouders van dove kinderen, horende kinderen van dove ouders, professionals, tolken en andere mensen die op welke manier dan ook betrokken zijn bij de dovengemeenschap.

Rachelle Paays