Nederlandse gebarentaal

Gebarentaal Nederlands

Veel mensen zullen ervan opkijken dat er een opleiding tot tolk Gebarentaal bestaat. Zij denken misschien dat je gebarentaal Nederlands leert door cursussen te volgen of dat er via de dove of slechthorende naaste bepaalde handvatten worden geboden. Toch is niets minder waar. 

Na een volwaardige hbo-opleiding tolk Nederlandse Gebarentaal op de Hogeschool Utrecht te hebben afgerond, ben ik voor mezelf aan de slag gegaan. Naast deze studie volgde ik een tweedegraads docentenopleiding, wat mij bovendien gekwalificeerd docent Nederlandse Gebarentaal maakt. Op het moment mag ik dan ook beide professies uitoefenen: ik geef zowel les Nederlandse Gebarentaal, als dat ik tolk van en naar Nederlandse Gebarentaal en Nederlands met Gebaren.

Gebarentaal Nederlands gedefinieerd

Voorgenoemde termen zullen je vast niet meteen bekend in de oren klinken: er is toch maar één gebarentaal? Naast dat een volwaardige hbo-opleiding mensen verbaast, zullen zij ook opkijken van het feit dat er meer dan één systeem is. Dat zit zo: de Nederlandse Gebarentaal (NGT) is inderdaad een volwaardige en officieel erkende taal. Wist je dat de grammatica en zinsopbouw van NGT ook echt verschilt van de gesproken Nederlandse taal? 

Nederlands met Gebaren (NmG) is een gebarensysteem wat wordt ingezet als visueel hulpmiddel voor de dove of slechthorende. Wanneer men dit systeem gebruikt, probeert men zoveel als mogelijk de letterlijke woorden, zinsstructuren en grammatica visueel te maken door vormen aan te nemen met de handen en gebruik te maken van emoties in het gezicht. NmG kan dus gezien worden als een vorm van het Nederlands. NGT en NmG worden vaak door elkaar gehaald, maar zijn dus wel degelijk anders. Ik heb de kans gehad me in beide te specialiseren.

Gebarentaal Nederlands

Bindende factor

Als gebarentolk wil ik een brug slaan in de communicatie tussen beide communicerende partijen. In mijn optiek is het namelijk eeuwig zonde dat communicatie stopt wanneer deze twee niet dezelfde taal spreken. Doven en slechthorenden worden vaak vergeten in de Nederlandse maatschappij. Een deel van mijn werk is een inkijkje geven in de cultuur en manier van communiceren van deze mensen, en bewustwording creëren bij anderen. 

Dit doe ik op meerdere manieren. Als zelfstandig tolk ben ik voornamelijk actief binnen het onderwijs. Ik werk dan samen met een student of leerling, en help deze met de docent of klasgenootjes te verbinden. Als docent leer ik ouders de Nederlandse Gebarentaal eigen te maken. Dit doe ik door middel van workshops en cursussen, maar doe ik ook bij mensen thuis. 

Hoe waardevol is het om de tools te beschikken om met iedereen te kunnen communiceren, goed- en slechthorend? Gebarentaal is iets waarvan iedereen gebruik van kan (en, naar mijn idee, moet) maken. Toegankelijke communicatie opent namelijk de deuren naar elkaars leven en belevingswereld. Als we elkaar allemaal een stukje beter proberen te begrijpen, werken we aan een inclusievere en meer eensgezinde toekomst. Ik kan je hierbij helpen. Meer weten? Neem gerust contact met me op.

Rachelle Paays