Nederlands met gebaren

Nederlands met gebaren

Wat is Nederlands met Gebaren, ook wel NmG genoemd?

Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG) is een vorm van het Nederlands waarbij sommige woorden en structuren visueel worden gemaakt met een gebaar en/of een grammaticaal element uit de Nederlandse Gebarentaal (NGT). NmG kan dus worden gezien als een vorm van het Nederlands en is geen NGT.

NmG wordt een gebarensysteem genoemd en is geen echte taal. Het is een ondersteuning van het Nederlands. De Nederlandse Gebarentaal is wel een echte taal met een eigen gebarenschat en eigen grammaticale regels. Wanneer we in het Nederlands met elkaar willen praten, maken we gebruik van onze stem en het gehoor. In NmG, daarentegen, wordt er niet alleen gebruik gemaakt van de stem en het gehoor, maar ook van de handen en de ogen.

Binnen NmG worden dus vier kanalen gebruikt om te communiceren. Daarnaast wordt er in NmG gebruik gemaakt van mimiek en lichaamshouding/hoofdbewegingen. Wanneer bijvoorbeeld het gebaar voor “blij” wordt gemaakt, wordt er een vrolijke mimiek gebruikt. Een aantal gebaren gebruiken in de zin is niet voldoende om het Nederlands visueel weer te geven. Door veel grammaticale elementen uit de NGT te gebruiken, kan de boodschap nog visueler worden weergegeven.

Rachelle Paays