Tolk gebarentaal

Tolk gebarentaal

In mijn optiek is communicatie het fundament van een inclusieve en open wereld. Wanneer wij elkaar namelijk in goede communicatie weten te vinden, kunnen we verbinden. Zo kunnen we onze belevingswereld en cultuur voor elkaar openstellen. Communicatie is echter voor niet iedereen zo vanzelfsprekend als dat je van tevoren zou denken. Doven en slechthorenden worden in onze maatschappij vaak vergeten – en dat is een slechte zaak. Ik als zelfstandig tolk gebarentaal ben vastbesloten mensen met elkaar te verbinden. Deze missie zet ik tevens voort als docent Nederlands met Gebaren en Gebarentaal.

Eigen gebarentaal met eigen grammaticale regels

In de praktijk betekent dit dat ik de Nederlandse taal ondersteund met gebaren. Het Nederlands met Gebaren (NmG) wordt niet gezien als echte taal, maar als systeem dat de vertaling makkelijker maakt door middel van visualisatie. Dat werkt zo: door vormen aan te nemen met de handen, emotie uit te drukken op het gezicht of mee te mimen, wordt de letterlijke zinsstructuur vertaald naar een reeks aan gebaren. Hierbij wordt de grammatica en opbouw van de Nederlandse taal behouden. Je kunt Nederlands met Gebaren dan ook meer zien als een ondersteuning van de Nederlandse taal, in plaats van een echte volwaardige taal.

De Nederlandse Gebarentaal (NGT) is een volwaardige én erkende taal, met eigen grammaticale regels en speciale zinsopbouwen. De twee termen worden onterecht vaak door elkaar gebruikt, waardoor veel mensen denken dat een tolk gebarentaal één extra taal eigen heeft gemaakt. In de praktijk ligt dit dus wat genuanceerder: ik werk met zowel NmG als NGT, en zet deze beide in als mijn werk als docent en zelfstandig tolk.

Tolk gebarentaal

Gebarentaal is niet alleen geschikt voor dove mensen. Integendeel!

Ondanks wat veel mensen denken, is gebarentaal geen universele taal. Over de hele wereld zijn er meer dan honderd verschillende gebarentalen die in de praktijk worden gebruikt. Voor elke taal bestaat er wel een gebarentaal die parallel met deze loopt. 

Het is bovendien een misverstand dat gebarentaal alleen iets is voor doven en slechthorenden. Zijn of haar naasten zijn ook enorm gebaat bij een basisbegrip van de Nederlandse Gebarentaal. Voor horende ouders van dove en slechthorende kinderen, of juist dove of slechthorende ouders van horende kinderen, is het essentieel een wederzijds begrip te hebben. Maar ook voor andere familieleden kan het fijn zijn wat Gebarentaal te kunnen wisselen met de dove of slechthorende naaste. Daarnaast kan een goed begrip van de taal veel voordelen bieden voor professionals, docenten, internationale tolken en andere mensen die nadrukkelijk betrokken zijn bij de dovengemeenschap.

Tolk gebarentaal

Mijn werk als tolk Gebarentaal

In mijn beleving zouden dus meerdere mensen de basisbeginselen van de Nederlandse Gebarentaal moeten beheersen. Helaas is de maatschappij (nog) niet op een manier ingericht die doven en slechthorenden altijd ten goede komen. Als tolk Gebarentaal ben ik daarom in te zetten om een brug te slaan tussen de twee communicerende partijen. 

Ik help bijvoorbeeld studenten en leerlingen in de klas de connectie met hun docent of klasgenootjes te behouden door als tolk te fungeren. Dit handvat zorgt ervoor dat er een consistent en “normaal” schoolpatroon en rooster kan worden behouden – iets waar jongeren toch enorm gebaat bij zijn, slechthorend of horend. Ik hou van mensen en heb verschillende interesses, en vind het daarnaast geen probleem om een stukje te reizen. Wanneer je gebruik wil maken van mijn diensten als tolk, hoef je je dus niet tegen te laten houden door de afstand. Schroom niet om contact met me op te nemen als je vragen hebt. Ik help je graag.

Rachelle Paays