Tolk gebarentaal

Tolk gebarentaal

Als tolk gebarentaal mag je me best een specialist noemen. Al vanaf de studententijd ben ik gefascineerd door tolk gebarentaal. Ik kwam op veel verschillende plekken en in contact met verschillende mensen. In die tijd bleek ook dat communiceren niet voor iedereen iets vanzelfsprekends is. Integendeel. Ik als tolk gebarentaal wil graag inspireren. Als het aan mij ligt, dan leert iedereen de basis van gebaren. Het zou de wereld zoveel groter maken! Wat betreft tolk gebarentaal en gebarentaal Nederlands hoop ik in dat kader echt een bindende factor te zijn.

Eigen gebarentaal met eigen grammaticale regels

Wat ik in de dagelijkse praktijk doe, is de Nederlandse taal ondersteunen met gebaren. Ik maak bepaalde woorden en structuren visueel. Dat doe ik dus als tolk gebarentaal met gebaren en bepaalde grammaticale elementen uit de Nederlandse gebarentaal. Het geldende gebarensysteem wordt niet gezien als een echte taal overigens. De ondersteuning van de Nederlandse taal met gebaren wordt wel gezien als een echte taal. Nederland heeft een eigen gebarentaal met eigen grammaticale regels. Bij mijn diensten maak ik vooral gebruik van zowel de handen als de ogen.

Lichaamshouding is belangrijk bij mijn werk als tolk gebarentaal

Binnen de Nederlandse gebarentaal worden vier verschillende kanalen gebruikt. Het gebruik van mimiek en lichaamshouding is erg belangrijk bij het werk als tolk gebarentaal. Ook de hoofdbewegingen zijn in dat kader erg belangrijk. Gebarentaal is voor iedereen en ik zou het iedereen ook graag bij willen brengen. Dat is mijn missie, als verbindende factor.

Gebarentaal is niet alleen geschikt voor slechthorenden mensen, integendeel zelfs

De gebarentaal in het algemeen is geen universele taal. Over heel de wereld zijn er wel honderd verschillende gebarentalen die gebruikt worden. Het is een misverstand dat gebarentaal alleen iets is voor dove mensen zelf. Integendeel zelfs. Gebarentaal is ook zeer geschikt voor horende ouders van dove kinderen, voor horende kinderen van dove ouders, professionals, tolken en andere mensen die nadrukkelijk betrokken zijn bij de dovengemeenschap.
Iedereen zou de basisbeginselen van de gebarentaal onder de knie moeten hebben

In mijn beleving zou iedereen de basisbeginselen van de gebarentaal moeten beheersen. Het maakt de communicatie zoveel gemakkelijker. Bij mij kun je prima aan de slag als jij deze heel bijzondere taal ook wilt beheersen. Maak gebruik van mijn diensten en je merkt dat gebarentaal ook echt door iedereen goed te leren is. Wat staat je in de weg om deze taal ook onder de knie te krijgen? Daarnaast bied ik ook nog een doventolk opleiding aan!

Rachelle Paays